јубилеј 70. година 

Ове године славимо велики јубилеј - 70 година од оснивања Покрајинског завода за сточарство који је касније прерастао у Институт за сточарство у Новом Саду, данашњи Департман за сточарство Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду.

Департман за сточарство представља респектабилну научну установу са веома дугом традицијом. Делатности департмана које су усмерене на образовни, научно-истраживачки и стручни рад имају за циљ да подстакну и унапреде сточарство, као једну од најважнијих привредних грана у нашој земљи. Ови циљеви постављени су још давне 1950. године, када је 21. октобра основан Покрајински завод за сточарство и нису се мењали све до данас. Покрајински Завод за сточарство је 1959. године израстао у Институт за говедарство и свињарство, а 1961. у Институт за сточарство који је био прва и највећа научна институција из области сточарства у читавој бившој Југославији.


Током времена, Покрајински завод за сточарство претрпео је многе организационе и кадровске промене, али је његова мисија остала непромењена - увек је била усмерена ка развоју науке и струке у области сточарске производње, унапређењу свих грана сточарства и формирању најбољих стручњака у овој области. Остварењу ових високо постављених циљева допринели су, пре свега, бројни стручњаци, научници и професори који су, као део колектива Департмана за сточарство, дали велики допринос развоју сточарске струке и науке и образовању кадрова. 

Развој Департмана за сточарство од оснивања Покрајинског завода за сточарство до данас, одвијао се као саставни део нашег друштва, пратећи све његове промене, али истовремено утичући на њих, посебно у области сточарске производње, научно истраживачког и образовног рада. Основна карактеристика Департмана за сточарство, кроз дугу традицију, је директна повезаност са пољопривредним произвођачима. Захваљујући овој вези научна достигнућа могла су да добију своју потврду, а затим и примену у пракси. 

Развој сточарства никада није био онолико брз колико смо ми то желели да буде, али је напредак био перманентан. Департман је увек био покретачка снага развоја сточарства у Војводини, али и целој нашој земљи, од увођења племенитих раса и хибрида у сточарство Војводине, преко примене најновијих технологија држања, репродукције, исхране и одгајивања свих врста животиња до данашњих дана када се креће у дигитализацију у сточарству, са циљем производње здравствено безбедне, нутритивно вредне хране, а уз уважавање добробити животиња поштујући високе еколошке стандарде.


И на крају, обележавање овог великог јубилеја је прилика да се захвалимо свим бившим и садашњим члановима наше институције, али и појединцима и институцијама из земље и иностранства који су допринели развоју сточарске науке и струке у нашој земљи.


Директор Департмана за сточарство

Проф. др Снежана Тривуновић