Руководилац

Прoф. др Снежана Тривуновић,

редовни прoфeсoр

snezana.trivunovic@stocarstvo.edu.rs

Tel. 021/485-33-08

Центар за одгајивање домаћих животиња или

Главна одгајивачка организација за територију АП Војводине

налази се на Департману за сточарство Пољопривредног факултета у Новом Саду.

Организационе јединице

www.og.stocarstvo.edu.rs

www.os.stocarstvo.edu.rs

www.oo.stocarstvo.edu.rs

www.ok.stocarstvo.edu.rs

www.oko.stocarstvo.edu.rs

www.oz.stocarstvo.edu.rs

www.op.stocarstvo.edu.rs

ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ САГЛАСНОСТИ РЕГИОНАЛНИМ ОДГАЈИВАЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА


Овде можете преузети јединствени образац Захтева за доделу сагласности регионалним одгајивачким организацијама за спровођење одгајивачких програма за све врсте животиња на територији АП Војводине за период 2020.- 2024. година са упутством за попуњавање и достављање.

Рок за доставу електронске верзије Захтева је петак 20.12.2019.године на мејл goo@stocarstvo.edu.rs.

Задаци Главне одгајивачке организације су:

 • израда и спровођење Главног одгајивачког програма

 • вођење главне матичне евиденције по врстама, односно расама домаћих животиња на територији АП Војводина

 • издавање Педигреа и Уверења о пореклу и других зоотехничких докумената и води евиденцију о њима

 • спровођење контроле производних способности приплодних домаћих животиња

 • спровођење процене приплодних вредности домаћих животиња

 • спровођење рангирања и класирања приплодних домаћих животиња

 • израда плана коришћења и дистрибуција сперме квалитетних приплодних домаћих животиња

 • вођење евиденције основних одгајивачких организација

 • вођење евиденције одгајивача квалитетних приплодних домаћих животиња

 • предлаже признавање новостворених раса, линија и хибрида домаћих животиња

 • израда стручних упутстава за спровођење главног одгајивачког програма

 • контролоше примену прописаних метода и поступака за спровођење Главног одгајивачког програма

Годишњи стручни извештаји

Извештаји Стручних комисија о оцењеним грлима на Пољопривредном сајму у Новом Саду за 2019. годину.