Руководилац

Прoф. др Иван Радовић,

редовни прoфeсoр

ivan.radovic@stocarstvo.edu.rs

Tel. 021/635-34-77

Центар за одгајивање домаћих животиња или

Главна одгајивачка организација за територију АП Војводине

налази се на Департману за сточарство Пољопривредног факултета у Новом Саду.

Организационе јединице

www.og.stocarstvo.edu.rs

www.os.stocarstvo.edu.rs

www.oo.stocarstvo.edu.rs

www.ok.stocarstvo.edu.rs

www.oko.stocarstvo.edu.rs

www.oz.stocarstvo.edu.rs

www.op.stocarstvo.edu.rs

Задаци Главне одгајивачке организације су:

 • израда и спровођење Главног одгајивачког програма
 • вођење главне матичне евиденције по врстама, односно расама домаћих животиња на територији АП Војводина
 • издавање Педигреа и Уверења о пореклу и других зоотехничких докумената и води евиденцију о њима
 • спровођење контроле производних способности приплодних домаћих животиња
 • спровођење процене приплодних вредности домаћих животиња
 • спровођење рангирања и класирања приплодних домаћих животиња
 • израда плана коришћења и дистрибуција сперме квалитетних приплодних домаћих животиња
 • вођење евиденције основних одгајивачких организација
 • вођење евиденције одгајивача квалитетних приплодних домаћих животиња
 • предлаже признавање новостворених раса, линија и хибрида домаћих животиња
 • израда стручних упутстава за спровођење главног одгајивачког програма
 • контролоше примену прописаних метода и поступака за спровођење Главног одгајивачког програма

Годишњи стручни извештаји

Извештаји Стручних комисија о оцењеним грлима на Пољопривредном сајму у Новом Саду за 2019. годину.