Главна одгајивачка организација за територију АП Војводине (ГОО)

-ГОО реализује задатке кроз Центар за одгајивање домаћих животиња који се налази се на Департману за сточарство Пољопривредног факултета у Новом Саду.

Руководилац ГОО

Проф. др Иван Радовић, 

goo@stocarstvo.edu.rs 

Tel. 021/485-33-08

Годишњи стручни извештаји

Организационе јединице

www.og.stocarstvo.edu.rs

www.os.stocarstvo.edu.rs

www.oo.stocarstvo.edu.rs

www.ok.stocarstvo.edu.rs

www.oko.stocarstvo.edu.rs

www.oz.stocarstvo.edu.rs

www.op.stocarstvo.edu.rs

Задаци Главне одгајивачке организације су: