Лабораторије

Шеф Лабораторије

Дипл. Хем. Биљана Перишић,

biljana.perisic@stocarstvo.edu.rs

Тел: 021/ 485-3501, 485-3478

Лабораторија за испитивање квалитета млека је од 2007. године акредитована код Акредитационог тела Србије, АТС