Лабораторије

       Шеф Лабораторије

       Прoф. др Игор Јајић

       Редовни прoфeсoр 

       igor.jajic@stocarstvo.edu.rs

  Тел: 021/ 485-3494, 485-3498

Шеф Лабораторије

 Проф. др Ксенија Чобановић, 

ksenija.cobanovic@stocarstvo.edu.rs

Тел: 021/ 485-3501, 485-3476

Лабораторија за испитивање квалитета млека  је од 2007. године акредитована код Акредитационог тела Србије, АТС