Пројекти

Реализовани пројекти финансирани од стране МПШВ Р. Србије

Генетско унаређење у свињарству кроз систем оцене меснатости на линији клања

Очување анималних генетичких ресурса помоћу молекуларно-генетичке карактеризације

Коришћење геномске селекције говеда са циљем унапређења профитабилности у производњи млека