Наставници и истраживачи

Редовни Професори

Александар К. Божић

Контакт: abozic@polj.uns.ac.rs

Тел.: +381-21-6350-711; Фаx.: +381-21-4853-340

Картон научног радника: АПВНТ број 950

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР, 03.04.2008.г.

Биографија


Драган М. Гламочић

Контакт: glamocic@polj.uns.ac.rs

Тел.: +381-21-458-244; +381-21-4853-360;

Фаx.: +381-21-6350-019;

Картон научног радника: АПВНТ број 970

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР, 04.11.2009.г.

Биографија

Лидија В. Перић

Контакт: lidija@polj.uns.ac.rs, lidija.peric@stocarstvo.edu.rs

Тел.: +381 21 4853

Картон научног радника: АПВНТ број 1039

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР, 19.04.2012.г.

Биографија (СР)

Биографија (ЕН)

Драган Жикић

Контакт: dragan.zikic@stocarstvo.edu.rs

Тел.: +381 21 4853 485;

Картон научног радника: АПВНТ број 1095

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР, 01.06.2016.г.

Биографија

Снежана Тривуновић 

Контакт:  snezana.trivunovic@stocarstvo.edu.rs

Тел.: +381 21 4853 309

Картон научног радника: АПВНТ број 1084

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР, 30.11.2017.г.

Биографија

Мирјана Ђукић-Стојчић 

Контакт: djukic@polj.uns.ac.rs, mirjana.djukicstojcic@stocarstvo.edu.rs

Tel.: +381 21/48-53-473, Fax: +381 21/63-50-019

Картон научног радника: АПВНТ број 2713

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР, 24.05.2018.г.

Биографија

Иван В. Радовић

Контакт: ivan.radovic@stocarstvo.edu.rs

Тел.: +381-21-485-3477;

Картон научног радника: АПВНТ број 1057

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР, 24.05.2018.г.

Биографија

Игор Јајић

Контакт: igor.jajic@stocarstvo.edu.rs 

Тел.: +381-21-458-244; +381 21 4853 494; 

Картон научног радника: АПВНТ број 976 

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Биографија

Саша Драгин 

Контакт: sasa.dragin@stocarstvo.edu.rs

Картон научног радника: АПВНТ број 3798

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Биографија

Денис Кучевић

Контакт: denis.kucevic@stocarstvo.edu.rs

Тел.: +381-21-485-3474;

Картон научног радника: АПВНТ број 2688

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Биографија

Иван И. Пихлер

Контакт: ivan.pihler@stocarstvo.edu.rs ipihler@gmail.com

Тел.: +381-21-485-33-25

Картон научног радника: АПВНТ број 1044

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Биографија

Ванредни Професори

Ксенија Чобановић

Контакт: ksenija.cobanovic@stocarstvo.edu.rs

Тел.: +381 21/485 3475

 Картон научног радника: АПВНТ број 6071

ДОЦЕНТ

Биографија

Доценти

Дејан Беуковић

Контакт:  dejan.beukovic@stocarstvo.edu.rs

 Картон научног радника: АПВНТ број 2836

ДОЦЕНТ

Биографија

Мирко М. Ивковић

Контакт: mirko.ivkovic@stocarstvo.edu.rs

Тел.: +381-21-485-3365;

 Картон научног радника: АПВНТ број 3800

ДОЦЕНТ

Биографија

Мирослав Урошевић

Контакт: miroslav.urosevic@stocarstvo.edu.rs

Тел.: +381 21/485 3228 

 Картон научног радника: АПВНТ број 2612

ДОЦЕНТ

Биографија

Љуба Штрбац

Контакт: ljuba.strbac@stocarstvo.edu.rs

Тел: +381 21 4853 329

Картон научног радника: АПВНТ број 4746

ДОЦЕНТ

Биографија

Саша Крстовић

Контакт:  sasa.krstovic@stocarstvo.edu.rs

Картон научног радника: АПВНТ број 5062

ДОЦЕНТ

Биографија

Миле Мирков

Контакт:  mile.mirkov@stocarstvo.edu.rs

Картон научног радника: АПВНТ број 5728

ДОЦЕНТ

Биографија

Асистенти и сарадници у настави

Сава Спиридоновић

Контакт: sava.spridonovic@stocarstvo.edu.rs

Картон научног радника: АПВНТ број 6654

АСИСТЕНТ

Биографија

Марко Вукадиновић

Контакт: marko.vukadinovic@stocarstvo.edu.rs

Картон научног радника: АПВНТ број

АСИСТЕНТ

Биографија

Јована Грба

Контакт: 

Картон научног радника: АПВНТ број 

АСИСТЕНТ

Биографија

Бојана Павловић

Контакт: 

Картон научног радника: АПВНТ број 

САРАДНИК У НАСТАВИ

Биографија

Истраживачи

Мирослава Половински-Хорватовић

Контакт:  

Картон научног радника: АПВНТ број 

ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК

Биографија


Добрила Јанковић

Контакт: 

Картон научног радника: АПВНТ број 

НАУЧНИ САРАДНИК

Биографија

Синиша Бједов

Контакт: 

Картон научног радника: АПВНТ број 

НАУЧНИ САРАДНИК

Биографија

Момчило Шаран

Контакт:  momcilo.saran@stocarstvo.edu.rs

Картон научног радника: АПВНТ број 5635

ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК

Биографија

Тамара Паповић

Контакт:  

Картон научног радника: АПВНТ број 

ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК

Биографија

Марко Дамјановић

Контакт:  

Картон научног радника: АПВНТ број 

ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК

Биографија

Професори у пензији

Милош Беуковић

Мирослав Плавшић

Витомир Видовић

Верица Јурић

Стеван Малетин

Станимир Ковчин

Стојан Савић