Мастер студије

I - семестар

Принципи истраживања у сточарству

Изборни предмет 1

Изборни предмет 2

Изборни предмет 3

Изборни предмет 4

II- семестар

Теоријске и експерименталне подлоге дипломског рада

Израда дипломског рада

Завршни рад