Мастер студије

I - семестар

Принципи истраживања у сточарству

Изборни предмет 1

Изборни предмет 2

Изборни предмет 3

Изборни предмет 4

II- семестар

Теоријски и практичан рад - подлога мастер рада

Стручна пракса

Мастер рад

Изборни предмети - бира се 4 од 25