Акредитација лабораторије за испитивање квалитета млека

11.10.2021.

Лабораторија за испитивање квалитета млека је имала успешно треће надзорно оцењивање у августу 2021. године од стране Акредитационог тела Србије.

Измењен је обим Акредитације и Лабораторија је прешла на нове верзије стандарда SRPS ISO 9622:2020 и SRPS ISO 16927:2020.