Департман за сточарство

Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет

НАЈАВА

ДАН СТОЧАРА

Позивамо Вас на предавања поводом Дана сточара која ће се одржати 16. 05. 2019. године (четвртак) у Сали 6 Конгресног центра Новосадског сајма са почетком у 10.00 часова. више...


Међународни cимпозијум о сточарству (ИСАС 2019)

Част нам је да Вас позовемо да учествујете на овом међународном скупу који ће се одржати од 03. до 08. јуна 2019. године у Херцег Новом, у хотелу Hunguest Sun Resort.


Обавештавамо Вас да је број места у хотелу у ком се одржава Симпозијум ограничен те да на време извршите резервацију, као и регистрацију на званичном сајту Симпозијума www.isas2019.stocarstvo.edu.rs

У оквиру симпозијума биће одржан и "СЕМИНАР ОДГАЈИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У СТОЧАРСТВУ АП ВОЈВОДИНЕ" више о томе:

АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19

календар

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА ПО ЗАКОНУ О УНИВЕРЗИТЕТУ

Студенти уписани до 10. септембра 2005. године могу завршити студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2018/19. године, односно најкасније до краја школске 2019/2020. године за студенте уписане на интегрисане студије ветеринарске медицине... више
Нoсилaц је oбрaзoвaњa нa смeру зa стoчaрствo . Дo сaдa je звaњe инжeњeрa пoљoприврeдe, смeрa зa стoчaрствo стeклo прeкo 1200 студeнaтa, звaњe мaгистрa нaукa 160, звање мастера 100, a звaњe дoктoрa нaукa 100 кaндидaта.
Обaвљa пoслoвe нaучнo истрaживaчкoг рaдa, рeaлизaцију нaучних прojeкaтa, а рeзултaти истрaживaњa вeрификуjу сe крoз нaучнe и стручнe публикaциje, кoнгрeсe, симпoзиjумe и сaвeтoвaњa у зeмљи и инoстрaнству.
Обавља послове Главне одгајивачке огранизације на територији АП Војводине (ГОО) у: говедарству, коњарству, овчарству, козарству, свињарству, живинарству, пчеларству и рибарству. Неки од задатака ГОО односе се на контролу спровођења одгајивачког програма, вођење главне матичне евиденцијe, издавање педигреа и уверења о пореклу, координирање рада основних и регионалних одгајивачких организација.
Лабораторија за контролу квалитета хране за животиње и анималних производаЛабораторија за испитивање квалитета млекаЛабораторија за оплемењивање, репродукцију и физиологију животиња