Департман за сточарство

Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет

Поштоване колегинице и колеге, драги пријатељи,

Ове године славимо велики јубилеј - 70 година од оснивања Покрајинског завода за сточарство који је касније прерастао у Институт за сточарство у Новом Саду, данашњи Департман за сточарство Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду.

На жалост, година нашег јубилеја протиче у знаку пандемије вируса Kовид -19 који нас је спречио да заједно обележимо овај значајан датум. Иако смо имали велику жељу да окупимо све наше пријатеље, студенте, наставнике, сараднике и колеге са којима имамо дугогодишњу успешну сарадњу, морали смо се повиновати објективној ситуацији и овај велики јубилеј прославити веома скромно. Определили смо се да свечаност на којој ћемо доделити награде и признања нашим сарадницима и пријатељима Департмана одложимо за следећу годину, а да ову годину обележимо издавањем Монографије “70 година Института – Департмана за сточарство” која се налази на линку поред.

Уз велику жељу да се ускоро сретнемо на Департману за сточарство, срдачно вас поздрављамо и желимо вам све најбоље,

Директор Департмана за сточарство,

Проф. др Снежана Тривуновић


Све информације о основним студијама на студијском програму Сточарство су на страници upis.stocarstvo.edu.rs

Нoсилaц је oбрaзoвaњa нa смeру зa стoчaрствo . Дo сaдa je звaњe инжeњeрa пoљoприврeдe, смeрa зa стoчaрствo стeклo прeкo 1200 студeнaтa, звaњe мaгистрa нaукa 160, звање мастера 100, a звaњe дoктoрa нaукa 100 кaндидaта.
Обaвљa пoслoвe нaучнo истрaживaчкoг рaдa, рeaлизaцију нaучних прojeкaтa, а рeзултaти истрaживaњa вeрификуjу сe крoз нaучнe и стручнe публикaциje, кoнгрeсe, симпoзиjумe и сaвeтoвaњa у зeмљи и инoстрaнству.
Обавља послове Главне одгајивачке огранизације на територији АП Војводине (ГОО) у: говедарству, коњарству, овчарству, козарству, свињарству, живинарству, пчеларству и рибарству. Неки од задатака ГОО односе се на контролу спровођења одгајивачког програма, вођење главне матичне евиденцијe, издавање педигреа и уверења о пореклу, координирање рада основних и регионалних одгајивачких организација.
Лабораторија за контролу квалитета хране за животиње и анималних производаЛабораторија за испитивање квалитета млекаЛабораторија за оплемењивање, репродукцију и физиологију животиња