Вести

02.11.2018.

Теренске вежбе из РИБАРСТВА

Одржане 2.11.2018. на рибњаку КЕНЂЕЛ у Мошорину. Вежба је подразумевала посету шаранског рибњака са насађеним једногодишњим шараном у полуинтензивном систему узгоја. Поред обиласка објеката и упознавања са опремом и алатима који се користе у шаранском рибарству, учествовали смо и у излову и класирању млађи која је била на путу за зимовнике.

Овим путем се захваљујемо дивним домаћинима који су наш час претворили у тренутак за памћење.

25.10.2018.

Манифестација ЕВРОПСКА НЕДЕЉА КВАЛИТЕТА 2018 (ЕНК 2018)

у организацији Јединственог удружења Србије за квалитет (ЈУСК) и Пољопривредног факултета у Новом Саду, одржаће се од 7-8. новембра 2018. године на Пољопривредном факултету у Новом Саду, Трг Д. Обрадовића 8.

У оквиру ЕНК 2018, одржаће се Научно-стручни скуп са међународним учешћем (7.11.2018. год.) који окупља велики број посланика квалитета који ће, износећи резултате својих радова, показати значај квалитета у различитим областима, тренутно стање квалитета у нашој земљи и свету, али указати и на будућност у погледу различитих стандарда. Свако излагање ће бити пропраћено дискусијом у којој учешће могу узети сви заинтересовани.

Другог дана (8.11.2018. год) одржаће се округли сто под називом „Имплементација стандарда безбедности хране на малим газдинствима“. Циљ овог округлог стола је да се укаже на значај имплементације стандарда на малим газдинствима, продискутује о тренутно важећој законској регулативи, одговори на питања везана за ову тему, али и промовише један успешан пројекат Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство чија реализација је поверена Департману за сточарство, Пољопривредног факултета у Новом Саду.

Присуство овој манифестацији је бесплатно уз ранију регистрацију.

Детаљан програм

Регистрација за присуство на манифестацији


15.10.2018.

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА ПО ЗАКОНУ О УНИВЕРЗИТЕТУ

(Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању – ''Сл.гласник РС бр. 73/2018 од 29.09.2018.)

Студенти уписани на основне студије до 10. септембра 2005. године могу завршити студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2018/19. године, односно најкасније до краја школске 2019/2020. године за студенте уписане на интегрисане студије ветеринарске медицине.

Студенти уписани на магистарске студије до 10. септембра 2005. године могу завршити студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2018/19. године.

Кандидати који су пријавили докторску дисертацију до ступања на снагу Закона о високом образовању, имају право да заврше студије по започетом плану и програму, условима и правилима студија, односно да стекну научни степен доктора наука, најкасније до краја школске 2018/2019. године.

13.10.2018.

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

са задовољством позива студенте основних, мастер и докторских студија да учествују на

42. Смотри научних радова студената пољопривреде и ветеринарске медицине са међународним учешћем 16. новембра 2018. године

која се традиционално организује на Пољопривредном факултету у Новом Саду у склопу прославе Дана Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду.

Радови се могу пријавити из следећих области: Биљна производња, Пејзажна архитектура, Сточарство, Пољопривредна техника, Уређење и коришћење вода у пољопривреди, Агроекономија, Ветеринарска медицина.

Радови треба да буду написани на енглеском језику.

Најбољи радови, које изабере Комисија именована од стране Наставно-научног већа факултета, се награђују.

Додатне информације су доступне на сајту Пољопривредног факултета: http://polj.uns.ac.rs

02.10.2018.

СВЕТСКИ ДАН ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

2. Октобар је СВЕТСКИ ДАН ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА, овим даном је започела Недеља заштите животиња. У више од 100 земаља света, организује се више од 1000 догађаја који славе важну улогу животиња у животу човека. Једно од важних питања које се покреће ових дана октобра је њихова добробит.

Деца и одрасли треба да науче да цене животиње и да допринесу њиховој заштити и побољшању услова у којим живе, је једна од најважнијих активности дружење деце са животињама, посете фармама и салашима.

Иако је Закон о добробити животиња усвојен 2009. године, у Србији се ситуација није много променила. Едукација грађана, кажњавање напуштања, злостављања и убијања скоро да не постоје.

Борба за имплементацију Закона, за адекватно место животиња међу нама, за толеранцију, а против равнодушности и дискриминације људи који помажу животињама - се наставља.

Наша порука је да су животиње равноправни становници наше планете са којима делимо свој живот на њој, да оне имају једнако право на живот као и ми, да оне, као и ми, осећају бол, патњу, страх и стрес, тако да им не смемо чинити оно што не желимо да неко чини нама, оно што санкционишемо у оквиру нашег, људског, друштва.

РТВ Војводина, Јутарњи програм

КАКО СЕ ОДНОСИМО ПРЕМА ЖИВОТИЊАМА, Проф. др Мирјана Ђукић-Стојчић

https://www.youtube.com/watch?v=dpqlRZq29AE

01.10.2018.

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ

Јуче је одржан свечани пријем 65. генерације студената прве године Пољопривредног факултета у Новом Саду. Студенти свих смерова прво су се окупили у холу факултета, где је одржана добродошлица, да би касније сваки смер отишао у посебну учионицу где су их поздравили директори Департмана и њихови професори са којима ће сарађивати наредне четири године.

Добро нам дошли драги бруцоши, са жељом да учите са вољом и лакоћом јер једино је улагање у себе и своје знање највредније улагање.

Обраћање Декана поводом пријема:

https://www.youtube.com/watch?v=3G6rEknmzmg

01.09.2018.

Лaбoрaтoриja зa контролу квалитета хрaнe за животиње и анималних производа

на Пoљoприврeднoм фaкултeту у Нoвoм Сaду, у саставу Дeпaртмaна зa стoчaрствo, 01.09.2018. г. је успешно акредитована прeмa зaхтeвимa стaндaрдa SRPS ISO/IEC 17025:2006, oд стрaнe aкрeдитaциoнoг тeлa Србиje (ATС) пoд aкрeдитaциoним брojeм 01-206, те је компетентна за обављање послова испитивања који су специфицирани у обиму акредитације.

Важеће издање обима акредитације доступно је на интернет адреси: www.ats.rs

17.07.2018.

Лабораторија за испитивање квалитета млека

на Пoљoприврeднoм фaкултeту у Нoвoм Сaду, у саставу Дeпaртмaна зa стoчaрствo, и ове године је 17.07.2018. г. успешно акредитована прeмa зaхтeвимa стaндaрдa SRPS ISO/IEC 17025:2006, oд стрaнe aкрeдитaциoнoг тeлa Србиje (ATС) пoд aкрeдитaциoним брojeм 01-412, те је компетентна за обављање послова испитивања који су специфицирани у обиму акредитације.

Важеће издање обима акредитације доступно је на интернет адреси: www.ats.rs