Вести‎ > ‎

Учешће у ЦЕЕПУС програму за мобилност научних радника и учешће на Петом међународном конгресу „ Аnimal Biotechnology 2017“ у Нитри (Словачка)

поставио/ла Departman Stocarstvo 22.12.2017. 07:28
Проф. Др Саша Драгин боравио је у Нитри, у периоду од 27.11. до 15.12.2017. године и том приликом је боравио у : Истраживачком центру за анималну производњу – Лужианку, Словачком Пољопривредном универзитету у Нитри и Факултету за биотехнологију и науку у исхрани. Осим упознавања са криопрезервацијом генетског и репродуктивног материјала домаћих животиња, Проф. Драгин је одржао и предавање њиховим студентима из области Биодиверзитета домаћих животиња и коришћење биотехнолошких метода у репродукцији ради очувања генетских ресурса.

На међународном симпозијуму „Animal Biotechnology 2017“ , наш Департман за сточарство презентовао је два рада, од којих „Preservation and conservation of sheep genetic resouces in Nirthern Serbia, Vojvodina“ од аутора: С. Драгин, И. Радовић и М. Шаран, и други рад „Sustainable Use of Podolian Cow Genetic Resources“ од аутора Ј. Станивук, С. Драгин, В. Зекић, И. Станчић, И. Радовић и М. Тиквицки.

Домаћини су понудили своју свесрдну помоћ и подршку, да наши студенти основних и виших студија, своје дипломске, мастер и докторске радове ураде у склопу научних истраживања која се спроводе на Институту за генетику и репродукцију фармских животиња у Нитри. Иначе, успешна сарадња нашег и њиховог факултета траје већ преко 20 година и овај пут је договорен наставак сарадње.

Comments