Вести‎ > ‎

САВЕТОВАЊЕ "ТОВНО ГОВЕДАРСТВО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ"

поставио/ла Departman Stocarstvo 06.07.2018. 04:56
Пољопривредни факултет у Новом Саду, Департман за сточарство и Удружење за подстицање пољопривредне производње „Агропрофит“ организују саветовање: товно говедарство у Републици Србији – предлог мера за унапређење. Саветовање ће се одржати 11. 07. 2018. године (среда) са почетком у 11.00 часова, у сали П-1 Пољопривредног факултета, на адреси Трг Доситеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад. 
П Р О Г Р А М   С А В Е Т О В А Њ А:
10:30-11:00 Регистрација учесника 
11:00- 11:05 Поздравна реч домаћина и свечано отварање 
11:05-11:20 Специјализоване расе за производњу говеђег меса 
Проф. др Мирослав Плавшић - Пољопривредни факултет, Нови Сад 
11:20-11.35 Ефекти укрштања товних раса говеда са другим расама 
Доц. др Мирко Ивковић - Пољопривредни факултет, Нови Сад 
11:35-11:50 Превенција у формирању запата телади за тов и могући ризици 
Дипл.вет. Влада Грубач – Ветеринарски инспектор, Нови Сад 
11:50-12:05 Анализа актуелне тржишне ситуације 
Чедомир Кецо, аграрни аналитичар, удружење Агропрофит 
12.05–12.20 Остваривање права на премије и набавку приплодних грла у 2018 год., и информације о исплаћеним подстицајима за 2017 год. 
дипл.инж. Ненад Терзић, дипл.инж. Жарко Радат - Министарство Пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије 
12.20–12.35 Оцена рада основних служби у области товног говедарства Главна одгајивачка организација АП Војводине 
12.35–13.00 Дискусија по темама и завршна реч организатора скупа 
Comments