Вести


ПРОДУЖЕН РОК ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА ПО ЗАКОНУ О УНИВЕРЗИТЕТУ

поставио/ла Departman Stocarstvo 16.10.2018. 22:47

(Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању – ''Сл.гласник РС бр. 73/2018 од 29.09.2018.)

Студенти уписани на основне студије до 10. септембра 2005. године могу завршити студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2018/19. године, односно најкасније до краја школске 2019/2020. године за студенте уписане на интегрисане студије ветеринарске медицине. 
Студенти уписани на магистарске студије до 10. септембра 2005. године могу завршити студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2018/19. године. 
Кандидати који су пријавили докторску дисертацију до ступања на снагу Закона о високом образовању, имају право да заврше студије по започетом плану и програму, условима и правилима студија, односно да стекну научни степен доктора наука, најкасније до краја школске 2018/2019. године.

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

поставио/ла Departman Stocarstvo 14.10.2018. 23:08   [ ажурирано 14.10.2018. 23:27 ]

 

 са задовољством позива студенте основних, мастер и докторских студија да учествују на

42. Смотри научних радова студената пољопривреде и ветеринарске медицине са међународним учешћем 16. новембра 2018. године

која се традиционално организује на Пољопривредном факултету у Новом Саду у склопу прославе Дана Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду.

Радови се могу пријавити из следећих области: Биљна производња, Пејзажна архитектура, Сточарство, Пољопривредна техника, Уређење и коришћење вода у пољопривреди, Агроекономија, Ветеринарска медицина.

Радови треба да буду написани на енглеском језику.

Најбољи радови, које изабере Комисија именована од стране Наставно-научног већа факултета, се награђују.

Додатне информације су доступне на сајту Пољопривредног факултета: http://polj.uns.ac.rs

Октобарски 3. испитни рок

поставио/ла Helena Zekic 09.10.2018. 03:12   [ ажурирано 09.10.2018. 03:13 ]

трајаће од 15.–19.10.2018.г.

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ 3. ИСПИТНИ РОК вршиће се од 08.-12. ОКТОБРА 2018.г.  закључно са 12.10.2018.године.

(уплата се мора извршити до 11.10.2018. године до 15:00 сати).

Студенти на полагање испита носе попуњену испитну пријаву и доказ о уплати пријаве испита.

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД

поставио/ла Helena Zekic 08.10.2018. 00:09   [ Ажурирао/ла 08.10.2018. 00:14 Departman Stocarstvo ]

СТУДЕНТИ ПРВЕ ГОДИНЕ су у обавези да обаве систематски преглед, по следећем распореду - студенти сточарства 10.10.2018.г.  У ЗАВОДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НОВИ САД, У УЛИЦИ ДР СИМЕ МИЛОШЕВИЋА БР. 6
Студенти приступају систематском прегледу са овереном здравственом књижицом и индексом, у 07:00 сати пре подне, односно 13:30 после подне, пријавом на шалтеру у приземљу Завода. Пожељно је понети картон о вакцинацијама. Напомињемо да студенти морају да се придржавају утврђеног термина! Студенти који не обаве систематски преглед неће моћи оверити зимски семестар школске 2018/2019 године. Студенти из Републике Српске и Црне Горе морају имати Образац ИНО 1, у супротном плаћају систематски преглед 1.500,00 динара. Студенти старији од 26 година нису у обавези да раде систематски преглед. 

Лабораторија за испитивање квалитета млека

поставио/ла Helena Zekic 27.09.2018. 03:36

на Пoљoприврeднoм фaкултeту у Нoвoм Сaду, у саставу Дeпaртмaна зa стoчaрствo, и ове године је 17.07.2018. г. успешно акредитована прeмa зaхтeвимa стaндaрдa SRPS ISO/IEC 17025:2006, oд стрaнe aкрeдитaциoнoг тeлa Србиje (ATС) пoд aкрeдитaциoним брojeм 01-412, те је компетентна за обављање послова испитивања који су специфицирани у обиму акредитације.

Важеће издање обима акредитације доступно је на интернет адреси: www.ats.rs

Лaбoрaтoриja зa контролу квалитета хрaнe за животиње и анималних производа

поставио/ла Departman Stocarstvo 27.09.2018. 03:05   [ Ажурирао/ла 27.09.2018. 03:29 Helena Zekic ]

на Пoљoприврeднoм фaкултeту у Нoвoм Сaду, у саставу Дeпaртмaна зa стoчaрствo, 01.09.2018. г. је успешно акредитована прeмa зaхтeвимa стaндaрдa SRPS ISO/IEC 17025:2006, oд стрaнe aкрeдитaциoнoг тeлa Србиje (ATС) пoд aкрeдитaциoним брojeм 01-206, те је компетентна за обављање послова испитивања који су специфицирани у обиму акредитације.

Важеће издање обима акредитације доступно је на интернет адреси: www.ats.rs

САВЕТОВАЊЕ "ТОВНО ГОВЕДАРСТВО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ"

поставио/ла Departman Stocarstvo 06.07.2018. 04:56

Пољопривредни факултет у Новом Саду, Департман за сточарство и Удружење за подстицање пољопривредне производње „Агропрофит“ организују саветовање: товно говедарство у Републици Србији – предлог мера за унапређење. Саветовање ће се одржати 11. 07. 2018. године (среда) са почетком у 11.00 часова, у сали П-1 Пољопривредног факултета, на адреси Трг Доситеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад. 
П Р О Г Р А М   С А В Е Т О В А Њ А:
10:30-11:00 Регистрација учесника 
11:00- 11:05 Поздравна реч домаћина и свечано отварање 
11:05-11:20 Специјализоване расе за производњу говеђег меса 
Проф. др Мирослав Плавшић - Пољопривредни факултет, Нови Сад 
11:20-11.35 Ефекти укрштања товних раса говеда са другим расама 
Доц. др Мирко Ивковић - Пољопривредни факултет, Нови Сад 
11:35-11:50 Превенција у формирању запата телади за тов и могући ризици 
Дипл.вет. Влада Грубач – Ветеринарски инспектор, Нови Сад 
11:50-12:05 Анализа актуелне тржишне ситуације 
Чедомир Кецо, аграрни аналитичар, удружење Агропрофит 
12.05–12.20 Остваривање права на премије и набавку приплодних грла у 2018 год., и информације о исплаћеним подстицајима за 2017 год. 
дипл.инж. Ненад Терзић, дипл.инж. Жарко Радат - Министарство Пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије 
12.20–12.35 Оцена рада основних служби у области товног говедарства Главна одгајивачка организација АП Војводине 
12.35–13.00 Дискусија по темама и завршна реч организатора скупа 

СПРЕЧИМО ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О СТОЧАРСТВУ

поставио/ла Departman Stocarstvo 28.06.2018. 11:15   [ Ажурирао/ла 10.07.2018. 01:01 Dejan Beuković ]

YouTube Video

Други пут у року од пола године, у јавности се појављује Нацрт закона о изменама и допунама закона о сточарству, на који је стручна и научна јавност негативно реаговала због нејасних разлога и циљева измена.
Република Србија 2009. године усвојила и од тада примењује Закон о сточарству ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 93/2012 и 14/2016) који који је у великој мери усаглашен са регулативама Европске Уније, ICAR-а (Међународна организација за праћење продуктивности животиња) и добре произвођачке праксе развијених земаља, те је за ово време оправдао циљеве који су у њему дефинисани. У међувремену, 2016. године, објављена је нова Директива ЕУ, и постојећи Закон о сточарству је у потпуном складу са направљеним изменама, а Нацрт закона који се појављује, враћа нас и формално и суштински уназад. Образложења која су дата у разлозима за доношење измена, нису заснована на научним, стручним и правним принципима и прети да као такав уруши целокупан систем у сточарству што би имало несагледиве последице по све учеснике у сточарској производњи Србије, као и на имиџ наше земље у Европи о чему мора бити обавештена јавност. 
Све информације о томе доступне су на:

7 СЕМИНАР ОДГАЈИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У СТОЧАРСТВУ АП ВОЈВОДИНЕ

поставио/ла Departman Stocarstvo 25.06.2018. 01:22

У Вршцу, у организацији Департмана за сточарство, врло успешно је организован 7 по реду Семинар одгајивачких организација у сточарству АП Војводине. На Семинару је било присутно преко 150 учесника који су присуствовали врло занимљивим предавањима. Осим представника основних и регионалних одгајивачких организација, на скупу су присуствовали и представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, представници Покрајинског секретаријата за пољопривреду, представници Управе за аграрна плаћања, професори са Пољопривредног факултета из Земуна и колеге из Института за сточарство из Земуна. Осим предавања, ове године су биле организоване и радионице на терену за регионалне одгајивачке организације, док су основне одгајивачке организације за то време присуствовали радионицама у сали хотела. Осим едукативног дела, организовани су и излети, разгледање града са туристичким водичем и излет у винско село Гудурица. 

Десети међународни фестивал науке и образовања

поставио/ла Helena Zekic 16.05.2018. 01:23   [ Ажурирао/ла 21.05.2018. 02:09 Departman Stocarstvo ]

одржан је 12. и 13. маја 2018. у централном кампусу Универзитета у Новом Саду.
Посетиоци су могли да учествују у различитим креативним  и интерактивним  радионицама и на тај начин да им се приближе научне и истраживачке активности  факултета, института и истраживачких група.
У оквиру Департмана за сточарство су биле приказане три радионице, које су биле веома посећене:
У оквиру радионице "Пчеларство за здравље" посетиоци су били у могућности да испробају своје органолептичке способности у провери квалитета 7 врста меда и утврде да ли на овај начин могу одредити шта је мед а шта фалсификат меда. Поред овога на радионици је била присутна и стаклена кошница са пчелама (Аписаријум). Преко аписаријума посетиоцима се на визуелан начин покушало приближити пчела као неизмерно користан инсект и пчеларство као перспективно занимање.
Радионица "Ухвати Рибицу" пружила је могућност посетиоцима да у три акваријума сагледају разлику између тродневне, двомесечне, и једногодишње млађи. Осим тога, ларве су могле да се анализирају и испод лупе и испод микроскопа. Једногодишња млађ шарана је била анестезирана екстрактом каранфилића након чега су јединке мерене на ихтиометру, прегледане, а деца су имала могућност и да их додирну или држе, што су врло радо и радила. После тога риба је враћана у акваријуме са чистом водом након чега су се брзо опорављале од анестезије - што је децу јако радовало. Осим тога, под микроскопом је могла да се сагледа и фина структура крљушти.
У оквиру радионице „Направи пластику од млека“, помоћу сирћетне киселине  издвајао се  казеин (млечни протеин) из млека. Тако се добила казеинска пластика коју се бојила прехрамбеним бојама и  деца су је обликовала помоћу модли. Добијени облици се после два три дана сушења стврдну. Деца која су учествовала у радионици носила су добијене облике кући на картонским тацнама. Велики број деце је учествовао у прављењу пластике од млека, чак су чекали у реду да се млеко загреје. Нека деца су долазила и други пут да направе још један облик!

Најмлађи посетиоци су имали прилику да се фотографишу у направљеном раму украшеним са симпатичним анимираним сликама домаћих животиња, који је представљао Департман за сточарство. Чак су и одрасли желели да се фотографишу и имају успомену са тим рамом!

1-10 of 51