Мастер студије сточарство

I семестар


Изборни предмет 1

Изборни предмет 2

Изборни предмет 3

Изборни предмет 4


II семестар

Теоријске и експерименталне подлоге дипломског рада

Израда дипломског рада

Завршни рад