ЛАБОРАТОРИЈЕ

 
 

  

        Шеф Лабораторије

       Прoф. др Игор Јајић, 
       рeдовни прoфeсoр 

       igor.jajic@stocarstvo.edu.rs


www.labm.stocarstvo.edu.rs


         Шеф Лабораторије

       Мсц Миле Пећинар, 
       
       mile.pecinar@stocarstvo.edu.rs
Лабораторија за испитивање квалитета млека  је од 2007. године акредитована код Акредитационог тела Србије, АТС