ЛАБОРАТОРИЈЕ

 
 

  

        Шеф Лабораторије

       Прoф. др Игор Јајић, 
       рeдовни прoфeсoр 

       igor.jajic@stocarstvo.edu.rs

         Шеф Лабораторије

       Мсц Миле Пећинар, 
       
       mile.pecinar@stocarstvo.edu.rs