Лабораторија за испитивање квалитета млекаКао доказ посвећености унапређењу квалитета испитивања, Лабораторија је од 2007. године акредитована код Акредитационог тела Србије, АТС (обим акредитације). Акредитоване анализе покривају све параметре квалитета сировог млека, предвиђене надлежним правилником. 
Испитивања се обављају на најсавременијој опреми, намењеној за испитивање сировог млека. Овакав вид испитивања омогућава високу поузданост у процес испитивања, као и приступачне цене лабораторијских анализа (ценовник).

У циљу спровођења контроле млечности, квалитетних приплодних грла, на територији АП Војводине, Лабораторија је уписана у Регистар одгајивачких организација и организација са посебним овлашћењеима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, под редним бројем 308. Лабораторија је такође овлашћена од стране Управе за ветерину Републике Србије, за спровођење службене контроле испитивања квалитета сировог млека, у складу са Правилником о квалитету сировог млека (Сл. Гласник 21/09).
Лабораторија је изузетно посвећена сарадњи и унапређењу конкурентности свих релевантних субјеката у млекарском сектору. У сврху је израдила 2 информативне брошуре:
Подстранице (2): О лабораторији Услуге