Конкурси


Kонкурс за расподелу средстава из годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2017. години

Средства за спровођење Годишњег програма мера за одгајивачки програм у АП Војводини за 2017. годину (у даљем тексту: Програм), у укупном износу од 55.000.000,00 динара користиће се за:

а) Спровођење мера одгајивачког програма у говедарству, свињарству, овчарству и козарству,

живинарству, код копитара и у пчеларству;

б) пословима контроле спровођења програма.
Конкурс за расподелу подстицаја за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години

Aктуелни позиви за финансирање пројеката у оквиру програма INTERREG – IPA CBC, Румунија - Србија

Линк сајта, ПДФ документ