O PREDMETU


Predmetni nastavnik:dr Miroslav Plavšić, red. prof.
Asistent

Ukupan broj časova u semestru: 5+3
Semestar: VII
Predavanja: 75
Vežbe: 45
Status: Obavezni
Broj kredita: 8

Sadržaj predmeta:
Biološko-ekonomske osnove govedarske proizvodnje. Stanje govedarstva i tendencije njegovog daljeg razvoja. Sistemi govedarstva. Rodonačelnici i srodnici goveda. Tipovi goveda prema smeru proizvodnje i najznačajnije rase - predstavnici. Tehnika razmnožavanja goveda sa primenom postupaka za intenziviranje plodnosti. Tehnologija i sistemi odgajivanja podmlatka. Iskorišćavanje goveda u proizvodnji mleka i uticaj fizioloških i spoljnih faktora na fenotipove mlečnih osobina. Muža krava. Proizvodnja mesa u govedarstvu. Gajenje goveda u sistemu krava dojilja. Osnove genetskog poboljšanja goveda. Novi biotehnološki metodi od značaja za poboljšanje goveda. Sistemi držanja i objekti za smeštaj goveda. Proizvodnja i rukovanje stajnjakom. Menadžment.

Sadržaj vežbi:
Upoznavanje sa eksterijerom goveda (slike, dijapozitivi, modeli i žive životinje). Upoznavanje specifičnosti u pogledu morfoloških i fiziološko-proizvodnih osobina različitih tipova i rasa goveda (slike, dijapozitivi, modeli i žive životinje).
Upoznavanje neophodnih elemenata i postupaka za sprovođenje selekcije goveda: identifikacija životinja, kontrola produktivnosti, proizvodnje mleka, proizvodnje mesa, plodnosti, primena matičnog knjigovodstva i pomoćne evidencije, ocenjivanje i klasiranje priplodnih goveda.
Priprema, izvođenje selekcijskih smotri, linearna ocena tipa i analiza rezultata ocenjivanja i klasiranja goveda. Upoznavanje, izračunavanje i analiza parametara plodnosti krava i postupci za intenziviranje plodnosti.

Terenske vežbe - obilazak govedarskih farmi: Upoznavanje sa tehnologijom proizvodnje mleka (proizvodni kapaciteti, sistem držanja, objekti). Upoznavanje sa tehnologijom proizvodnje goveđeg mesa, odnosno tova goveda (proizvodni kapaciteti, sistem držanja, objekti). Ocenjivanje utovljenih goveda pre klanja (utvrđivanje starosti tovljenika, konformacija, mesarski opipi).
Terenske vežbe - obilazak klanica - Ocena klanične vrednosti i kvaliteta mesa. Propisi o kvalitetu goveda za klanje