Докторске студије - агрономија

Прва година

Назив предмета

Семестар

Статус

Предавања

Студ. рад

ЕСПБ

 

7ДАГ1О01

Методе научноистраживачког рада

1

Обавез.

3

1

5

 

7 ДАГ1О02

Биометрика

1

Обавез.

1

5

10

 

У Таб. 5.4

Изборни предмет 1

1

Избор.

4

6

10

 

У Таб. 5.4

Изборни предмет 2

2

Избор.

4

6

10

 

У Таб. 5.4

Изборни предмет 3

2

Избор.

4

6

10

 

7 ДАГИ63

Докторска дисертација

2

 

0

0

15

Укупно часова активне наставе на  години студија

16

24

60


Друга година

Назив предмета

Семестар

Статус

Предавања

Студ. рад

ЕСПБ

 

У Таб. 5.4

Изборни предмет 4

3

Изборн.

4

6

10

 

У Таб. 5.4

Изборни предмет 5

3

Изборн.

4

6

10

 

7 ДАГИ63

Докторска дисертација

3

 

0

0

15

 

 

Израда и објављивање првог научног рада

3

 

0

0

5

 

У Таб. 5.4

Изборни предмет 6

4

Изборн.

4

6

10

 

7 ДАГ И62

Студијско истраживачки рад

4

 

0

10

5

 

 

Израда и објављивање другог научног рада

4

 

0

0

5

 

Укупно часова активне наставе на  години студија

12

28

60


Трећа година

Назив предмета

Семестар

Статус

Предавања

Студ. рад

ЕСПБ

 

7 ДАГИ62

Студијско истраживачки рад

5

 

0

20

5

 

7 ДАГИ63

Докторске дисертације

5

 

0

0

20

 

 

Израда и објављивање трећег научног рада

5

 

0

0

5

 

7 ДАГИ62

Студијско истраживачки рад

6

 

0

20

10

 

7 ДАГИ63

Докторске дисертације

6

 

0

0

20

Укупно часова активне наставе на  години студија

0

40

60

Укупно часова активне наставе/бодова

28

92

180

120