ЦЕНТАР ЗА ОДГАЈИВАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

 
   
Директор 

Прoф. др Снежана Тривуновић,
ванрeдни прoфeсoр

snezana.trivunovic@stocarstvo.edu.rs

Центар за одгајивање домаћих животиња или Главна одгајивачка организација за територију АП Војводине налази се на Департману за сточарство Пољопривредног факултета у Новом Саду. 


Задаци Главне одгајивачке организације су:

- израда и спровођење Главног одгајивачког програма
- вођење главне матичне евиденције по врстама, односно расама домаћих животиња на територији АП Војводина
- издавање Педигреа и Уверења о пореклу и других зоотехничких докумената и води евиденцију о њима
- спровођење контроле производних способности приплодних домаћих животиња
- спровођење процене приплодних вредности домаћих животиња
- спровођење рангирања и класирања приплодних домаћих животиња
- израда плана коришћења и дистрибуција сперме квалитетних приплодних домаћих животиња
- вођење евиденције основних одгајивачких организација
- вођење евиденције одгајивача квалитетних приплодних домаћих животиња
- предлаже признавање новостворених раса, линија и хибрида домаћих животиња
- израда стручних упутстава за спровођење главног одгајивачког програма
- контролоше примену прописаних метода и поступака за спровођење Главног одгајивачког програма


ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА: