ЦЕНТАР ЗА ОДГАЈИВАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

 
   
Директор 

Прoф. др Снежана Тривуновић,
ванрeдни прoфeсoр

snezana.trivunovic@stocarstvo.edu.rs
 


Организационе јединице


 1. Одгајивање говеда 
  www.og.stocarstvo.edu.rs


 2. Одгајивање свиња 
  www.os.stocarstvo.edu.rs


 3. Одгајивање оваца 
  www.oo.stocarstvo.edu.rs


 4. Одгајивање коза 
  www.ok.stocarstvo.edu.rs


 5. Одгајивање коња 
  www.okо.stocarstvo.edu.rs


 6. Одгајивање живине 
  www.oz.stocarstvo.edu.rs


 7. Одгајивање пчела 
  www.op.stocarstvo.edu.rs


  Ценовник:

  Преузми ценовник


  ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА:


Центар за одгајивање домаћих животиња или Главна одгајивачка организација за територију АП Војводине 
налази се на Департману за сточарство Пољопривредног факултета у Новом Саду. Задаци Главне одгајивачке организације су:

 • израда и спровођење Главног одгајивачког програма

 • вођење главне матичне евиденције по врстама, односно расама домаћих животиња на територији АП Војводина

 • издавање Педигреа и Уверења о пореклу и других зоотехничких докумената и води евиденцију о њима

 • спровођење контроле производних способности приплодних домаћих животиња

 • спровођење процене приплодних вредности домаћих животиња

 • спровођење рангирања и класирања приплодних домаћих животиња

 • израда плана коришћења и дистрибуција сперме квалитетних приплодних домаћих животиња

 • вођење евиденције основних одгајивачких организација

 • вођење евиденције одгајивача квалитетних приплодних домаћих животиња

 • предлаже признавање новостворених раса, линија и хибрида домаћих животиња

 • израда стручних упутстава за спровођење главног одгајивачког програма

 • контролоше примену прописаних метода и поступака за спровођење Главног одгајивачког програма


ГОДИШЊИ СТРУЧНИ ИЗВЕШТАЈИ