Алумни‎ > ‎

Представљамо чланове


Проф. др МирјанаЂукић Стојчић – Председник Алумни клуба

поставио/ла Departman Stocarstvo 11.12.2017. 02:37   [ Ажурирао/ла 26.12.2017. 03:16 Helena Zekic ]

Мирјана Ђукић Стојчић запослена је на Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду у звању ванредног професора на департману за сточарство. Основну школу завршила у Бачу а гимназију у Бачкој Паланци. Основне академске студије је завршила на Пољопривредном факултету у Новом Саду – студијски програм сточарство. Након завршетка основних студија запошљава се на истом факултету 2000 године. Након добијања Немачке DAAD стипендије 2001. године одлази на Универзитет Weihenstephan у Немачкој где завршава мастер студије. Докторске студије – PhD, завршила је такође у Немачкој 2006. године на Универзитету Hohenheim, Департману за узгој ситних животиња и етологију где је била запослена као научни истраживач. Од 2008. поново ради на Пољопривредном факултету у Новом Саду на депртману за сточарство.

Учесник на више научних и стручних пројеката Министарства за науку и технолошки развој, Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства, као и Секретаријата за науку. Такође, учесник на пет међународних пројеката.

Изводи наставу на сва три нивоа академских студија - основним, мастер и докторским, на следећим предметима: Сточарство, Сточарска производња, Етологија животиња, Неконвенционална сточарска производња, Радна пракса, Органска производња у живинарству, Системи држања у живинарству и пројектовање фарми, Ситне и украсне животиње, Понашање и добробит животиња и Технологија живинарске производње. У периоду од 2015. -2017.  године била је гостујући професор на Универзитету Црне Горе, Биотехничком факултету на предмету Живинарство.

Као активни учесник у раду Селекцијске службе  има  сарадњу са одгајивачима стоке, а пре свега са одгајивачима живине из Војводине.

Тренутно на позицији шефа Катедре за сточарство и члан Наставно-научног већа факултета, члан Комисије за признавање испита на докторским студијама Агрономија, Председник комисије за избор књиге и монографије године факултета, члан Наставно-научног већа департмана за сточарство, члан Колегијума департмана за сточарство.

Ментор на већем броју завршних радова и две докторске дисертације. Аутор, односно коаутор преко 100 научних радова у домаcћим и међународним часописима као и на научним конференцијама и симпозијумима

Стипендиста ДААД-а (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) на мастер студијама, Ерасмус Мундус Сигма стипендија (једномесечни боравак на Agricultural Faculty of the University of Milan, the department of food science, technology and microbiology, Italija), Ерасмус + стипендија (предавач по позиву на Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine - Timişoara, Faculty of Animal Science and Biotechnologies, Rumunija) и већи број студијских боравака у Немачкој, Аустрији, Словенији, Чилеу, Мађарској, Финској, Великој Британији, Чешкој…

Члан следећих удружења: WPSA (World's Poultry Science Association), Члан клуба стипендиста  Alexander von Humboldt Stiftung i DAAD, Савез живинара Србије, Члан ISAE (International Society for Applied Ethology) , Country Liaison примењене етологије за Србију,  Женска Влада Србије.

Живи у Новом Саду, удата и мајка је два дечака. Говори немачки, енглески и руски језик.

1-1 of 1