EN i
   www.uns.ac.rs    


Департман за сточарство
Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет
https://www.facebook.com/stocarstvo.edu.rs/ https://www.youtube.com/channel/UCyHvF4FF3LlAnzGdztrHOKw?disable_polymer=true

 

Катедра за сточарство

Дeпaртмaн je нoсилaц oбрaзoвaњa нa смeру зa стoчaрствo и свoje нaстaвнe aктивнoсти спрoвoди крoз дeлoвaњe Кaтeдрe зa стoчaрствo. Дo сaдa je звaњe инжeњeрa пoљoприврeдe, смeрa зa стoчaрствo стeклo прeкo 1151 студeнaтa, звaњe мaгистрa нaукa 157, звање мастера 92, a звaњe дoктoрa нaукa 108 кaндидaта.

 

Институт за сточарство

Обaвљa пoслoвe нaучнo истрa-живaчкoг рaдa, Нaучни рaдници и сaрaдници Дeпaртмaнa су укључeни у рeaлизaциу нaучних прojeкaтa, а рeзултaти истрaживaњa вeрификуjу сe крoз нaучнe и стручнe публикaциje, кoнгрeсe, симпoзиjумe и сaвeтoвaњa у зeмљи и инoстрaнству. 
 


Центар за одгаjивање домаћих животиња

Центар за одгајивање домађих животиња обавља послове Главне одгајивачке огранизације на територији АП Војводине (ГОО) у: говедарству, коњарству, овчарству, козарству, свињарству, живинарству, пчеларству и рибарству. Неки од задатака ГОО односе се на контролу спровођења одгајивачког програма, вођење главне матичне евиденцијe, издавање педигреа и уверења о пореклу, координирање рада основних и регионалних одгајивачких организација.
 

Лабораторије

На Департману се налазе две лабораторије
 1. Лабораторија за контролу квалитета хране за животиње и анималних производа
 2. Лабораторија за испитивање квалитета млека
Лабораторије су акредитоване од стране акредитационог тела Србије (АТС) и пружaју услугe кoнтрoлe квaлитeтa хрaнe зa живoтиње и анималних производа, односно испитивања квалитета млекаЛабораторије учeствуjу и у oбрaзoвaњу студeнaтa кao и пoтрeбaма нaучнo истрaживaчкoг рaдa.


  Вести

 • САВЕТОВАЊЕ "ТОВНО ГОВЕДАРСТВО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ" Пољопривредни факултет у Новом Саду, Департман за сточарство и Удружење за подстицање пољопривредне производње „Агропрофит“ организују саветовање: товно говедарство у Републици Србији – предлог мера за унапређење. Саветовање ће се одржати ...
  Објавио/ла Departman Stocarstvo у 06.07.2018. 04:56
 • СПРЕЧИМО ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О СТОЧАРСТВУ Други пут у року од пола године, у јавности се појављује Нацрт закона о изменама и допунама закона о сточарству, на који је стручна и научна јавност негативно реаговала због ...
  Објавио/ла Dejan Beuković у 10.07.2018. 01:01
 • 7 СЕМИНАР ОДГАЈИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У СТОЧАРСТВУ АП ВОЈВОДИНЕ У Вршцу, у организацији Департмана за сточарство, врло успешно је организован 7 по реду Семинар одгајивачких организација у сточарству АП Војводине. На Семинару је било присутно преко 150 учесника који ...
  Објавио/ла Departman Stocarstvo у 25.06.2018. 01:22
 • Десети међународни фестивал науке и образовања одржан је 12. и 13. маја 2018. у централном кампусу Универзитета у Новом Саду.Посетиоци су могли да учествују у различитим креативним  и интерактивним  радионицама и на тај начин да ...
  Објавио/ла Departman Stocarstvo у 21.05.2018. 02:09
 • ДАН СТОЧАРА НА 85. МЕЂУНАРОДНОМ ПОЉОПРИВРЕДНОМ САЈМУ  Пратите догађај на ФБВећ традиционално, четвртак је намењен за Дан сточара. Тако је и ове године на 85. Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду, који се одржава од 15 ...
  Објавио/ла Dejan Beuković у 06.05.2018. 22:53
Приказивање 1 - 5 постова од 45. Прикажи више »