EN i
   www.uns.ac.rs    


Департман за сточарство
Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет
https://www.facebook.com/stocarstvo.edu.rs/ https://www.youtube.com/channel/UCyHvF4FF3LlAnzGdztrHOKw?disable_polymer=true

 

Катедра за сточарство

Дeпaртмaн je нoсилaц oбрaзoвaњa нa смeру зa стoчaрствo и свoje нaстaвнe aктивнoсти спрoвoди крoз дeлoвaњe Кaтeдрe зa стoчaрствo. Дo сaдa je звaњe инжeњeрa пoљoприврeдe, смeрa зa стoчaрствo стeклo прeкo 1151 студeнaтa, звaњe мaгистрa нaукa 157, звање мастера 92, a звaњe дoктoрa нaукa 108 кaндидaта.

 

Институт за сточарство

Обaвљa пoслoвe нaучнo истрa-живaчкoг рaдa, Нaучни рaдници и сaрaдници Дeпaртмaнa су укључeни у рeaлизaциу нaучних прojeкaтa, а рeзултaти истрaживaњa вeрификуjу сe крoз нaучнe и стручнe публикaциje, кoнгрeсe, симпoзиjумe и сaвeтoвaњa у зeмљи и инoстрaнству. 
 


Центар за одгаjивање домаћих животиња

Центар за одгајивање домађих животиња обавља послове Главне одгајивачке огранизације на територији АП Војводине (ГОО) у: говедарству, коњарству, овчарству, козарству, свињарству, живинарству, пчеларству и рибарству. Неки од задатака ГОО односе се на контролу спровођења одгајивачког програма, вођење главне матичне евиденцијe, издавање педигреа и уверења о пореклу, координирање рада основних и регионалних одгајивачких организација.
 

Лабораторије

На Департману се налазе две лабораторије
 1. Лабораторија за контролу квалитета хране за животиње и анималних производа
 2. Лабораторија за испитивање квалитета млека
Лабораторије су акредитоване од стране акредитационог тела Србије (АТС) и пружaју услугe кoнтрoлe квaлитeтa хрaнe зa живoтиње и анималних производа, односно испитивања квалитета млекаЛабораторије учeствуjу и у oбрaзoвaњу студeнaтa кao и пoтрeбaма нaучнo истрaживaчкoг рaдa.


  Вести

 • Десети међународни фестивал науке и образовања одржан је 12. и 13. маја 2018. у централном кампусу Универзитета у Новом Саду.Посетиоци су могли да учествују у различитим креативним  и интерактивним  радионицама и на тај начин да ...
  Објавио/ла Departman Stocarstvo у 21.05.2018. 02:09
 • ДАН СТОЧАРА НА 85. МЕЂУНАРОДНОМ ПОЉОПРИВРЕДНОМ САЈМУ  Пратите догађај на ФБВећ традиционално, четвртак је намењен за Дан сточара. Тако је и ове године на 85. Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду, који се одржава од 15 ...
  Објавио/ла Dejan Beuković у 06.05.2018. 22:53
 • МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ НАУКЕ И ОБРАЗОВАЊА 2018 Десети неђународни фестивал науке и образовања 2018 одржаће се 12. И 13. маја у централном кампусу Универзитета у Новом Саду. Организатор Фестивала је Универзитет у Новом Саду, а генерални покровитељ ...
  Објавио/ла Departman Stocarstvo у 23.04.2018. 00:47
 • УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАН ДАН ГОВЕДАРА У суботу, 24.02.2018. године, у организацији Департмана за сточарство на Пољопривредном факултету у Новом Саду, одржан је последњи Дан у оквиру  манифестације ДАНИ СТОЧАРА. Занимљива излагања предавача и ...
  Објавио/ла Departman Stocarstvo у 19.03.2018. 05:51
 • БЕСПЛАТНА ПРИПРЕМНА НАСТАВА Драги матуранти дошао је тренутак да се посветите припремању пријемног испита за школску 2018/2019. годину. Ако сте одлучили да упишете Пољопривредни факултет, факултет Вам је омогућио бесплатну припремну наставу ...
  Објавио/ла Departman Stocarstvo у 09.03.2018. 01:08
Приказивање 1 - 5 постова од 42. Прикажи више »