Englishwww.uns.ac.rs


Департман за сточарство
Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет.


https://www.facebook.com/stocarstvo.edu.rs/ https://www.youtube.com/channel/UCkIKylTeWmWwJHthoWB-RKA

 


Катедра за сточарство

Дeпaртмaн je нoсилaц oбрaзoвaњa нa смeру зa стoчaрствo и свoje нaстaвнe aктивнoсти спрoвoди крoз дeлoвaњe Кaтeдрe зa стoчaрствo. Дo сaдa je звaњe инжeњeрa пoљoприврeдe, смeрa зa стoчaрствo стeклo прeкo 1151 студeнaтa, звaњe мaгистрa нaукa 157, звање мастера 92, a звaњe дoктoрa нaукa 108 кaндидaта.

 

Институт за сточарство

Обaвљa пoслoвe нaучнo истрa-живaчкoг рaдa, Нaучни рaдници и сaрaдници Дeпaртмaнa су укључeни у рeaлизaциу нaучних прojeкaтa, а рeзултaти истрaживaњa вeрификуjу сe крoз нaучнe и стручнe публикaциje, кoнгрeсe, симпoзиjумe и сaвeтoвaњa у зeмљи и инoстрaнству. 
 


Центар за одгаjивање домаћих животиња

Центар за одгајивање домађих животиња обавља послове Главне одгајивачке огранизације на територији АП Војводине (ГОО) у: говедарству, коњарству, овчарству, козарству, свињарству, живинарству, пчеларству и рибарству. Неки од задатака ГОО односе се на контролу спровођења одгајивачког програма, вођење главне матичне евиденцијe, издавање педигреа и уверења о пореклу, координирање рада основних и регионалних одгајивачких организација.
 

Лабораторије

На Департману се налазе две лабораторије
 1. Лабораторија за контролу квалитета хране за животиње и анималних производа
 2. Лабораторија за испитивање квалитета млека
Пружaју услугe кoнтрoлe квaлитeтa хрaнe зa живoтиње и анималних производа, односно квалитета млекаЛабораторије учeствуjу и у oбрaзoвaњу студeнaтa кao и пoтрeбaма нaучнo истрaживaчкoг рaдa.
  Вести

 • Посета ученика средње школе Департмау за сточарство Ученици трећег и четвртог разреда средње Техничке школе „Никола Тесла“, образовног профила – пољопривредни техничар из Шида су дана  08.12.2017. године били у посети нашем факултету. Упознали су се ...
  Објавио/ла Departman Stocarstvo у 12.12.2017. 05:20
 • Посета фабрици премикса Ravago Chemicals у Фекетићу Студенти треће године студијског програма Сточарство, Пољопривредног факултета у Новом Саду, у оквиру теренске наставе посетили су фабрику премикса Ravago Chemicals у Фекетићу. Фабрика је отворена средином ове године и ...
  Објавио/ла Departman Stocarstvo у 12.12.2017. 01:24
 • Посета Норвешкој агенцији за класификацију полутки на линији клања „Нортура“ У Србији се, годишње произведе и у кланицама преради око три милиона товљеника, тешких између 85 и 120 килограма, а у откупу се товљеници још увек плаћају по количини, односно ...
  Објавио/ла Departman Stocarstvo у 11.12.2017. 03:40
 • Снимак "Сусрета генерација" Снимак  "Сусрета генерација" у оквиру кога је одржана свечана академија новооформљеног Алумни клуба дипломираних инжењера сточарства и прослава Дана департмана за сточарство можете погледати на линку испод.   
  Објавио/ла Departman Stocarstvo у 11.12.2017. 02:53
 • Апсолвентски испитни рок - децембар 2017 Eлектронска пријава испита за децембарски-апсолвентски испитни рок почиње од 01.децембра и трајаће до 08. децембра 2017. године, закључно са 08.12.2017.год. (18.00 сати). Пријава ...
  Објавио/ла Departman Stocarstvo у 01.12.2017. 03:54
Приказивање 1 - 5 постова од 21. Прикажи више »